Specialisaties binnen de praktijk.

Wist u dat wij verschillende specialisaties in huis hebben?

Oefentherapie Cesar en Mensendieck is een behandelmethode gericht op behandeling en voorkoming van klachten aan het bewegingsapparaat ten gevolge van een ongunstig houdings- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte.

Kinderoefentherapie is gericht op het begeleiden van kinderen met problemen in de motorische ontwikkelingsproblematiek en zintuiglijke informatieverwerking.  Spelenderwijs wordt het kind begeleidt naar het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden waardoor bewegen makkelijker en plezieriger wordt. Plezier in bewegen heeft een positieve uitwerking op de motorische ontwikkeling, het bewegingsgedrag en het zelfvertrouwen van een kind.

Slaapoefentherapie, de dag beïnvloedt de nacht en een slechte nacht heeft invloed op de dag. Wanneer we slecht slapen of slaap tekort komen hebben we hier last van in ons dagelijks functioneren. Het beïnvloedt ons gevoel, denken, handelen en onze omgeving. Een slaapprobleem is daardoor een 24 uurs probleem. Slaapproblemen zijn er in alle leeftijden en kunnen invloed hebben op het inslapen, doorslapen of het vroeg wakker worden.

Psychosomatische Oefentherapie, een te hoge werkdruk, teveel drukte thuis, ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, zorgen, problemen, conflicten of dagelijkse ergernissen kunnen stress opleveren. Wij kunnen daardoor uit balans raken.  Wanneer we langdurig uit balans zijn kan dit problemen opleveren in ons dagelijks leven maar ook op onze gezondheid. In de behandeling wordt gekeken naar hoe het leven en gezondheid positief te beïnvloeden valt en de oorzaken van ongezonde stress aan te pakken.

Ook zijn we aangesloten bij Netwerk Chronisch Pijn.

Coronavirus

Het coronavirus verspreid zich snel.

Als praktijk voor Oefentherapie vinden wij het belangrijk hierin onze verantwoordelijkheid te nemen.

We blijven als praktijk de nieuwe berichtgeving van het RIVM in de gaten houden.

We nemen de voorgestelde voorzorgsmaatregelen in acht, en zorgen er tevens voor dat deurklinken en stoelleuningen meerdere malen per dag worden schoongemaakt.

Het dragen van een mondkapje is verplicht bij binnenkomst in ons centrum/behandelruimte. (m.u.v. jonge kinderen).

 

Wat vragen we van u?

We willen u vragen om met koorts, neusverkoudheid en luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid of longklachten niet naar onze praktijk te komen en uw afspraak telefonisch te annuleren. Waar mogelijk zullen we proberen de afspraak online te laten plaatsvinden.

  •  Vermijd handcontact.
  •  Was regelmatig uw handen.
  •  Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  •  Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg in een afgesloten afvalbak.

Help niet alleen uzelf, maar ook uw kwetsbare medemens.

 

Mocht u ondanks deze mededeling nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via 0541-523060

Slaapoefentherapie

30-10-2018:

Naast Ellen hebben Ragonda en Simone ook hun studie m.b.t. Slaap Oefentherapie afgerond.

Dit betekend dat alle therapeuten binnen Oefentherapie Oldenzaal gespecialiseerd zijn in het behandelen van slaapproblemen bij kinderen, pubers en volwassenen.

Kinderslaapoefentherapie

Ellen Hemme en Ragonda Oude Huikink hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met slaapproblemen. Voor vragen over slaapproblemen en behandelmogelijkheden neem contact op met de praktijk.