Ergonomie en arbeid

De oefentherapeut is specialist in houding en bewegingsgedrag op de werkplek. Bewust omgaan met werkgewoonten en werkhouding kan veel arbeidsgerelateerde klachten voorkomen en/of verminderen. Bewustwording, gedragsverandering en zelfredzaamheid zijn kernwoorden in de aanpak van de oefentherapeut. De training/begeleiding vindt plaats in de werkomgeving.

Wij kunnen u het volgende bieden:

Advisering en voorlichting
Het inrichten of aanpassen van de werkplek en advisering over het gebruik van werkmateriaal en hulpmiddelen.

Training
Op een juiste manier gebruikmaken van de middelen op uw werkplek is essentieel in het voorkomen van klachten. Wij bieden een training gericht op uw specifieke werkomgeving.

De training kan zowel in groepsverband als individueel plaatsvinden.

Reïntegratie
De oefentherapeut kan u ondersteunen/begeleiden in het reïntegratie proces na verzuim.

Werknemers met arbeidsgerelateerde klachten kunnen naast de begeleiding op de werkplek ook behandeld worden in onze praktijk.