Coronavirus

Het coronavirus verspreid zich snel.

Als praktijk voor Oefentherapie vinden wij het belangrijk hierin onze verantwoordelijkheid te nemen.

We blijven als praktijk de nieuwe berichtgeving van het RIVM in de gaten houden.

We nemen de voorgestelde voorzorgsmaatregelen in acht, en zorgen er tevens voor dat deurklinken en stoelleuningen meerdere malen per dag worden schoongemaakt.

 

Wat vragen we van u?

We willen u vragen om met koorts, neusverkoudheid en luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid of longklachten niet naar onze praktijk te komen en uw afspraak telefonisch te annuleren.

  •  Vermijd handcontact.
  •  Was regelmatig uw handen.
  •  Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  •  Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg in een afgesloten afvalbak.

Help niet alleen uzelf, maar ook uw kwetsbare medemens.

 

Mocht u ondanks deze mededeling nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via 0541-523060

This article was written by