Specialisaties binnen de praktijk.

Wist u dat wij verschillende specialisaties in huis hebben?

Oefentherapie Cesar en Mensendieck is een behandelmethode gericht op behandeling en voorkoming van klachten aan het bewegingsapparaat ten gevolge van een ongunstig houdings- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte.

Kinderoefentherapie is gericht op het begeleiden van kinderen met problemen in de motorische ontwikkelingsproblematiek en zintuiglijke informatieverwerking.  Spelenderwijs wordt het kind begeleidt naar het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden waardoor bewegen makkelijker en plezieriger wordt. Plezier in bewegen heeft een positieve uitwerking op de motorische ontwikkeling, het bewegingsgedrag en het zelfvertrouwen van een kind.

Slaapoefentherapie, de dag beïnvloedt de nacht en een slechte nacht heeft invloed op de dag. Wanneer we slecht slapen of slaap tekort komen hebben we hier last van in ons dagelijks functioneren. Het beïnvloedt ons gevoel, denken, handelen en onze omgeving. Een slaapprobleem is daardoor een 24 uurs probleem. Slaapproblemen zijn er in alle leeftijden en kunnen invloed hebben op het inslapen, doorslapen of het vroeg wakker worden.

Psychosomatische Oefentherapie, een te hoge werkdruk, teveel drukte thuis, ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, zorgen, problemen, conflicten of dagelijkse ergernissen kunnen stress opleveren. Wij kunnen daardoor uit balans raken.  Wanneer we langdurig uit balans zijn kan dit problemen opleveren in ons dagelijks leven maar ook op onze gezondheid. In de behandeling wordt gekeken naar hoe het leven en gezondheid positief te beïnvloeden valt en de oorzaken van ongezonde stress aan te pakken.

Ook zijn we aangesloten bij Netwerk Chronisch Pijn.