Veronica Sherborne

Ontwikkelen is groeien naar vrijheid en zelfstandigheid binnen de grenzen van de eigen talenten en mogelijkheden. De bewegingspedagogiek ondersteunt en stimuleert dit proces.
Volwassenen en kinderen gaan een relatie met elkaar aan waarin men niet probeert om greep te krijgen op de ander, maar waarin de ander binnen de grenzen van zijn persoonlijke mogelijkheden wordt gestimuleerd. We streven naar een zo optimaal mogelijk loskomen van de fysieke en psychische afhankelijkheid

Om te kunnen groeien naar zelfstandigheid en vrijheid heeft een kind nodig:

Een sterk vertrouwen in zijn eigen lichaam.
Een kind moet zijn lichaam kennen en de bewegingsmogelijkheden kunnen gebruiken. Een kind dat zich goed en veilig thuis weet in zijn eigen lichaam, heeft een stevige basis om een gezonde persoonlijkheid op te bouwen en om zijn omgeving te gaan verkennen. Via eenvoudige bewegingservaringen help je kinderen zich te concentreren en te richten op het eigen lichaam. Je helpt hen te luisteren naar hun lichamelijke  sensaties en zich zo bewust te worden van de mogelijkheden en beperkingen van hun lichaam. Zo groeit ook het vertrouwen in zichzelf.

Het vertrouwen om zijn omringende wereld te leren kennen.
Iemand die zich veilig weet, zal de drang voelen om steeds verder op verkenning te gaan. Via bewegingservaringen kan het kind greep krijgen op begrippen als ruimte en tijd.

De mogelijkheid om zinvolle relaties aan te gaan.
We leren in de omgang met een ander onze eigen identiteit beter kennen en kunnen we kunne ons hierin ontplooien. We groeien dankzij de ander. We komen los van de ouderlijke afhankelijkheid dankzij zinvolle relaties met anderen. Via eenvoudige bewegingsspelletjes met anderen wordt langzaam het vertrouwen in die ander opgebouwd en kan er geëxperimenteerd worden met verschillende vormen van interactie. Er wordt een duidelijke relatie tussen de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind gelegd. Het contact tussen de volwassene en het kind kan variëren van een koesterend zorgdragen voor, naar een uitdagen tot initiatieven bij het kind, tot een zich tegenover de volwassene durven te plaatsen. Plezier  speelt daarbij een wezenlijke rol, en bewegen is het natuurlijke middel om beide te bewerkstelligen