Herkent u dit ook?

“Hij valt zo vaak”, “Fietsen lukt maar niet”, “Zwemmen wil maar niet lukken”, “Het handschrift is slordig en gespannen”, “Mijn baby is een billenschuiver”, “Alleen de tv en de computer boeien haar”, “Hij wil niet buiten spelen”.

Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Spelenderwijs wordt een kind motorisch steeds vaardiger. Echter niet altijd verloopt deze ontwikkeling vanzelfsprekend.  Soms blijven kinderen achter op leeftijdsgenoten. Ze zijn in het bewegen niet zo handig als andere kinderen en/of zijn angstig, geremd of gespannen tijdens het bewegen. Hiervoor kan een duidelijke reden aanwezig zijn maar soms ook niet.

Het doel van de behandeling is spelenderwijs het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind waardoor bewegen makkelijker en plezieriger wordt. Plezier in bewegen heeft een positieve uitwerking op de motorische ontwikkeling en het zelfvertrouwen van een kind.

Wanneer kinderoefentherapie:

 • Problemen bij het ervaren van zintuiglijke waarnemingen
 • Problemen bij het handhaven van het evenwicht
 • Problemen met de grove motoriek
 • Problemen met de fijne motoriek
 • Problemen met de ooghand-coördinatie
 • Problemen met het schrijven
 • Problemen met het leren kennen van het eigen lichaam.
 • Problemen in de ruimtelijke oriëntatie
 • Problemen met het aannemen van een functionele houding
 • Motorische problemen bij diagnoses als AD(H)D, ASS, NLD, dyslexie, hoog begaafdheid.
 • Motorische problemen bij lichamelijke beperkingen.