• “Ik heb buikpijn”
  • “Ik wil niet naar school”
  • “Ik heb hoofdpijn, ik wil niet naar dat feestje”

 

 

  • Uw kind is meer dan normaal huilerig.
  • Uw kind is buiten proportioneel boos.
  • Uw kind wordt steeds stiller.
  • Uw kind slaapt slecht (in).
  • Uw kind is bang.

 

 

Wanneer uw kind regelmatig lichamelijke pijnklachten aangeeft, waar geen directe lichamelijke oorzaak voor aan te wijzen is, en/of zich emotioneel anders gedraagt dan dat u van uw kind kent, dan kan deze klacht of dit gedrag een uiting van een dieper emotioneel probleem of spanningsprobleem zijn.

Tijdens de psychosomatische behandeling worden via gesprek en spel de gedachten, gevoelens en gedragingen van uw kind achterhaalt en uitgezocht in welke situatie(s) zich dit voor doet. Daarbij wordt ook gekeken naar wat maakt dat uw kind spanning ervaart. Dit kan zowel met interne ( karakter, gevoeligheid, verbeelding, omgaan met angst en nieuwe gebeurtenissen) als externe factoren (gebeurtenissen in de leefomgeving van het kind die gerelateerd zijn aan sociale, maatschappelijke en/of economische factoren) te maken hebben.

In allerlei spel- en creatieve vormen in combinatie met lichaamsgerichte oefeningen gaat uw kind, samen met de therapeut, ontdekken of deze gevoelens, gedachten en gedrag wel voldoende helpend zijn voor hem/haar in de situatie(s) waarmee hij/zij moeite heeft. Hierdoor ontstaat bewustwording van het eigen handelen. Vanuit deze bewustwording kan uw kind leren dat er ook andere ziens- en/of handelswijzen toe te passen zijn in dezelfde moeilijke situatie(s), die wellicht meer helpend zijn om deze situatie(s) met minder spanning te laten verlopen.

In deze ontdekkingsreis staan de belevingen en de wensen van uw kind voorop. De gevoelens, gedachten en gedragingen van uw kind worden uiterst serieus behandeld

Via assertiviteit, weerbaarheid, andere manieren van denken en doen, visualisaties, grounding en ontspanning wordt getracht het kind te begeleiden naar een nieuwe kijk- en handelswijze op passend bij zijn/haar manier van leven.

Een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen geeft kracht en flexibiliteit om te kunnen gaan met de leuke en minder leuke gebeurtenissen in het leven.