Gang van zaken en vergoeding

Vanaf 1 juli 2008 kunt u zowel met een verwijzing als zonder verwijzing van de huisarts of specialist bij ons terecht.  Hoe gaat het in zijn werk? U meldt zich aan. Een afspraak wordt gemaakt.

Zonder verwijzing

Er vindt een screening plaats van 10 minuten om vast te stellen of oefentherapie de geschikte behandeling is. Indien uit de screening blijkt dat Oefentherapie voor de geschikte behandeling is dan wordt de behandeling gestart. Mocht uit de screening blijken dat Oefentherapie niet de geschikte behandeling voor u is, dan wordt u geadviseerd contact met uw huisarts op te nemen.

Met verwijzing

De intake en het onderzoek vinden plaats, waarna de behandeling start.

Vergoeding

Oefentherapie wordt vergoed (vanaf 18 jaar) vanuit het aanvullende pakket van uw zorgverzekeraar. Raadpleeg uw zorgpolis of zorgverzekeraar hierover.
Indien u niet voor vergoeding via uw ziektekostenverzekeraar in aanmerking komt, worden de kosten bij u in rekening gebracht. Het tarief bedraagt € 45,00 per behandeling.